Rådgivning

manchet

I Dansk Flygtningehjælps 11 Frivilligrådgivninger kan flygtninge og indvandrere få gratis, uvildig og anonym rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationloven, sociale regler samt psyko-sociale anliggender.

I rådgivningerne kan man få råd og vejledning om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og psyko-sociale forhold. Vi hjælper også med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder. Flygtninge, indvandrere og deres familier kan få hjælp, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. 

Se adresser og åbningstider her.

Find adresses and opening hours here.

Frivilligrådgivningerne er placeret over hele landet og er bemandet med frivillige jurister, socialrådgivere, psykologer samt andre fagpersoner med relevant uddannelser og erfaring. De frivillige rådgivere har tavshedspligt og yder råd og vejledning på frivillig basis.

Vær opmærksom på, at rådgivningerne normalt ikke kan stille en tolk til rådighed. Derfor skal du selv medbringe en person over 18 år, du har tillid til, som kan tolke for dig, hvis du har behov for en tolk. Vi har heller ikke mulighed for at hjælpe med at finde en bolig. 

Frivilligrådgivningerne vejleder ikke om asyl. For rådgivning om asyl, kontakt altid Dansk Flygtningehjælps professionelle og gratis asylrådgivning.