Vores arbejde i Danmark

I Danmark arbejder vi med at sikre flygtninges rettigheder og en vellykket integration. Vi rådgiver mennesker, der søger asyl i Danmark, og vi tilbyder sprogundervisning, personlig støtte og målrettede integrationsforløb i samarbejde med kommuner.