Asyl i Danmark

Den danske udlændingelov er på flere punkter blevet skærpet gennem årene, men udgangspunktet er fortsat, at hvis man er forfulgt og har behov for beskyttelse, så kan man få det i Danmark. Forpligtelsen til at give asyl eller subsidiær beskyttelse til individer, der er forfulgt og/eller i risiko for dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig behandling udspringer af bl.a. af FN’s Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark har tiltrådt.

Det er dog langtfra let at få beskyttelse i Danmark. For at blive anerkendt som flygtning skal man opfylde nogle konkrete betingelser. At en asylansøger har store problemer i sit hjemland er ikke ensbetydende med, at det betragtes som forfølgelse.

Læs om asyl, sagsforløb og aktører
Her på hjemmesiden kan du læse om asylansøgerens vej gennem asylsystemet og de aktører, som en asylansøger typisk kommer i kontakt med gennem et sagsforløb. Desuden kan du læse om betingelserne for at opnå asyl, om andre former for opholdstilladelse i Danmark, om uledsagede flygtningebørn samt om frihedsberøvede asylansøgere.

Du kan også finde 25 spørgsmål og svar om flygtninge her

Finder du ikke de informationer, du søger, er du velkommen til at kontakte os.