Andre former for opholdstilladelse

Kvoteflygtninge
Anerkendte flygtninge af FN's flygtningeorganisation UNHCR kan blive indstillet til at blive genbosat i andre lande. Kvoteflygtninge genbosættes som regel fra fattige lande og er udvalgt blandt millioner af mennesker, som bor i lejre eller under kummerlige vilkår i storbyer. Danmark modtager pt ikke kvoteflygtninge.

Familiesammenføring for flygtninge
Når en person anerkendes som flygtning i Danmark, har vedkommende mulighed for at søge om at blive sammenført med sin nærmeste familie, jævnfør udlændingelovens § 9. Dette er funderet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til respekt for privat- og familieliv. Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivninger kan hjælpe med spørgsmål vedrørende familiesammenføring. Ansøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingestyrelsen.

Humanitær opholdstilladelse
Efter et endeligt afslag i Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vil langt de fleste asylansøgere ikke have øvrige muligheder for opholdstilladelse i Danmark. Ganske få får dog humanitær opholdstilladelse, som man kan opnå, hvis væsentlige humanitære hensyn taler for det, jf. udlændingelovens § 9 b. Det kan være en behandlingskrævende, alvorlig sygdom, for hvilken sygdom man i hjemlandet ikke har adgang til den nødvendige behandling for. I helt særlige tilfælde kan det også være på baggrund af ekstremt vanskelige levevilkår for enlige kvinder uden mandligt netværk fra bestemte områder. Ansøgninger om humanitær opholdstilladelse behandles af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c
Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c kan gives, hvis der er særlige grunde, der taler for det. Det kan eksempelvis være, at man har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark og/eller en begrænset tilknytning til hjemlandet, fordi man måske ikke har været der i mange år. Ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c behandles af Udlændingestyrelsen.