Uledsagede flygtningebørn

Samme betingelser – men særlige retningslinjer
Børn under 18 år, der kommer til Danmark uden forældre eller værge og søger asyl, kaldes uledsagede mindreårige asylansøgere. De skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som voksne asylansøgere for at opnå beskyttelse i Danmark. Der er dog nogle særlige retningslinjer for gruppen af mindreårige. Børns ansøgninger skal behandles hurtigt, og børnene bliver indkvarteret på asylcentre kun med andre mindreårige og med ekstra personale. Asylansøgerne har mulighed for at eftersøge familiemedlemmer via Røde Kors' tracing.

Personlig repræsentant og advokatbistand
En uledsaget mindreårig asylansøger får udpeget en personlig repræsentant, der skal varetage barnets interesser og støtte barnet under asylsagens behandling, eksempelvis ved at være til stede under asylsamtalen. Afgøres et uledsaget barns sag efter åbenbart grundløs-proceduren, får barnet automatisk gratis advokatbistand.

Mulighed for opholdstilladelse
Hvis en uledsaget mindreårig får afslag på asyl, vil barnets familiemæssige netværk i hjemlandet blive vurderet af myndighederne. Vurderes det, at barnet vil være i en reel nødsituation ved tilbagevenden til hjemlandet, kan der gives en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3. Opholdstilladelsen er dog kun gyldig indtil barnets 18. år.