Rådgivning om asyl

 
 

Er du asylansøger i Danmark, kan du få personlig rådgivning gennem Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning. Det gælder i alle faser af asylproceduren, herunder også før en ansøgning om asyl eller efter endeligt afslag fra de danske myndigheder. Har du spørgsmål til asylproceduren, frihedsberøvelse, genoptagelse af sager, Dublin-reglerne, udsendelse fra Danmark eller et brev, du ikke kan forstå, kan vi give dig svar.

Læs nærmere om vores rådgivningstilbud i menuen. 

Ikke-asylrelaterede spørgsmål

Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivning hjælper med ikke-asylrelaterede spørgsmål
Vores frivillige rådgivninger kan hjælpe med at besvare spørgsmål, som ikke er relateret til asyl, eksempelvis familiesammenføring, andre typer opholdstilladelser, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller andre juridiske, psykologiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. Rådgiverne har tavshedspligt.