Rådgivning om asyl

Er du asylansøger i Danmark, kan du få personlig rådgivning gennem Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning.

Rådgivningen gælder i alle faser af asylproceduren, herunder også før en ansøgning om asyl eller efter endeligt afslag fra de danske myndigheder. 

Har du spørgsmål til asylproceduren, frihedsberøvelse, genoptagelse af sager, Dublin-reglerne, udsendelse fra Danmark eller et brev, du ikke kan forstå, kan vi give dig svar.

Læs mere om vores rådgivningstilbud her

Ikke-asylrelaterede spørgsmål

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger hjælper med ikke-asylrelaterede spørgsmål. 

Vores Frivilligrådgivninger kan hjælpe med at besvare spørgsmål, som ikke er relateret til asyl, eksempelvis om familiesammenføring, permanent ophold, statsborgerskab, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik eller andre juridiske og sociale anliggender. Rådgivningerne er bemandet med jurister, socialrådgivere m.fl., der alle arbejder på frivillig basis. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.


For non Danish speakers

Get information in English and other languages here