Gode råd til asylansøgere

Når du kommer til Danmark som asylansøger, er der nogle forhold, som kan være særdeles afgørende for din sag. Her har vi samlet nogle gode råd fra vores mange års erfaring med asylansøgere og asylsager:

  • Dine forklaringer om, hvorfor du har behov for beskyttelse, skal være så detaljerede, sandfærdige og sammenhængende som muligt. Også selvom det kan være svært at fortælle om de oplevelser, du er flygtet fra, eller fordi du måske nærer mistillid til myndigheder og politi

  • Forbered dig grundigt, før du skal til interview vedrørende din asylsag. Det kan være nogle lange og intense interviews, hvor du skal svare på mange spørgsmål. Du kan altid bede om en pause. Svar på spørgsmålene så godt, du kan. Vær ærlig, hvis du for eksempel ikke kan huske, hvad farve bilen var eller hvad der skete en nat for over 1 år siden. Forbered dig og forsøg at huske datoer og rækkefølgen af hændelser, eventuelt ved at tegne en tidslinje

  • Glemmer du under interviewet at fortælle en detalje, er det vigtigt, at du hurtigt gør opmærksom på det. Det kan du for eksempel gøre ved at skrive det i et brev til Udlændingestyrelsen på dit modersmål. Venter du med at fortælle om det til mødet i Flygtningenævnet efter dit første afslag fra Udlændingestyrelsen, kan de nye oplysninger blive betragtet som utroværdige og et forsøg på at udbygge sagen. Dermed risikerer du, at oplysningerne ikke bliver inddraget i vurderingen af din asylsag

  • Tolken er afgørende for din sag, og du har ret til en tolk, som du forstår, til ordentligt at få forklaret om dine problemer i hjemlandet. Opstår der tolkeproblemer under en samtale, hvad enten det er sproglige forståelsesproblemer, eller fordi du nærer mistillid til tolken, er det yderst vigtigt straks at gøre opmærksom på det og eventuelt bede om en anden tolk. Gør du først senere i asylprocessen opmærksom på tolkeproblemerne, er der stor sandsynlighed for, at der ikke tages hensyn til tolkeproblemerne ved afgørelsen af din sag

  • Som kvindelig asylansøger kan du opleve, at det er svært at fortælle om en voldtægt eller andre oplevelser, hvis der benyttes en mandlig tolk under interviewet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at du kan bede om en kvindelig tolk. Gør det i god tid.

  • Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af de danske udlændingemyndigheder. Oplysningerne bliver ikke delt med myndighederne i det land, du er flygtet fra. Du kan ligeledes fortælle om ting, som dine medfølgende familiemedlemmer ikke ved, og du kan bede Udlændingestyrelsen om at holde det hemmeligt for din familie

  • Et skriftligt referat fra din samtale med sagsbehandleren bliver læst op af tolken efter samtalen. Du skal skrive under på, at det, som er angivet, er korrekt. Referatet bruges fremadrettet i din sag, og derfor er indholdet vigtigt. Bed tolken læse det grundigt op for dig. Hvis noget ikke er rigtigt, så få det rettet. Du har ret til en kopi af referatet