Rådgivningstjenesten

Rådgivning til afviste asylansøgere

Counselling for rejected asylum seekers

Get information in English and other languages

DRC Dansk Flygtningehjælps kompetente og dedikerede asylmedarbejdere vil fortsat tilbyde juridisk og anden rådgivning til asylansøgere i alle faser af asylproceduren, selv om Hjemrejsestyrelsen fra 1. oktober 2020 overtager opgaven med at rådgive afviste asylansøgere om deres hjemrejse. Vi fortsætter også vores mangeårige involvering i Åbenbart grundløs-proceduren, Dublin retshjælp samt Repatrieringsrådgivning. DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling kan kontaktes telefonisk på Tlf. 3373 5000 mellem kl. 9:00-16:00 (fredag kl. 15:00) eller e-mail: advice@drc.ngo

Afviste asylansøgere har ofte mange tanker, spørgsmål og måske bekymringer om, hvad der skal ske.

Dansk Flygtningehjælps Rådgivningstjeneste tilbyder uvildig rådgivning.

Vi taler med den afviste asylansøger om hans eller hendes situation. Vi kan tale om følelsesmæssige og praktiske overvejelser i forhold til at vende hjem.

Dansk Flygtningehjælps hjemrejserådgivere har erfaring og viden om blandt andet:

  • Hvad der sker efter et afslag på asyl samt hvilke regler, der gælder

  • Hvilken praktisk, social og/eller økonomisk støtte, der er tilgængelig i det pågældende land

  • Hvordan asylansøgeren kan indstille sig på at vende tilbage

  • Hvilke bekymringer og tanker afviste asylansøgere ofte gør sig

Rådgivningen er selvfølgelig fortrolig. Vi giver ingen oplysninger til de danske myndigheder om den enkeltes overvejelser, ligesom rådgivning med os ikke nødvendigvis betyder, at den afviste asylansøger ønsker at udrejse, men blot at vedkommende søger afklaring om den situation, han eller hun befinder sig i.

Reintegrationsstøtte ved frivillig udrejse

Afhængigt af hvilket land den afviste asylansøger skal tilbage til, kan der være mulighed for at søge støtte gennem et reintegrationsprogram.
Læs mere om de forskellige reintegrationsprogrammer