Reintegrationsstøtte

Reintegrationsprogrammer ved frivillig udrejse.

Afhængigt af hvilket land den afviste asylansøger skal tilbage til, kan der være mulighed for reintegrationsstøtte. Støtten kan hjælpe den afviste asylansøger med at blive genetableret i det lokale samfund, når han eller hun vender hjem. 

Du kan læse nærmere om de enkelte programmer på landeoversigten ved at klikke på landene

Udgangspunktet for at modtage reintegrationsstøtte er, at den pågældende asylansøger medvirker til sin udrejse.

Læs mere om målgruppen og kriterierne for reintegrationsstøtte 

Kontakt en af vores hjemrejserådgivere, hvis du vil vide mere om mulighederne for reintegrationstøtte.

Programindhold

Alle reintegrationsprogrammerne, bortset fra Somalia-programmet, tilbyder "in kind" støtte for op til 20.000 kr. (pr. person). Der udbetales ikke kontantbeløb udover det beløb en ansøger evt. kan få jf. udlændingelovens §43a. "In kind" støtten tilpasses ansøgerens individuelle behov og kan blandt andet bruges til modtagelse i lufthavn, kortvarig midlertidig indkvartering, hjælp til at komme i beskæftigelse, medicin, mv.

I Somaliaprogrammet tilbydes "in kind" støtte samt et mindre kontantbeløb.

Se nærmere om de konkrete støttemuligheder under de enkelte lande og kontakt Rådgivningstjenestens hjemrejserådgivere for at høre nærmere om, hvilken reintegrationsstøtte der eventuelt er tilgængelig.

Baggrundsinfo

Reintegrationsstøtten kommer fra de danske myndigheder, men det er lokale partnerorganisationer i de pågældende lande, der varetager den konkrete opgave.

For en række af landene på listen er det muligt at ansøge om reintegrationsstøtte, selvom der endnu ikke er en aktiv samarbejdsaftale mellem med en lokal reintegrationspartner. Der må derfor forventes en længere sagsbehandlingstid for disse lande.

Rådgivningstjenestens hjemrejserådgivere kan hjælpe med at undersøge, om en ansøger lever op til kriterierne for at modtage reintegrationsstøtte. Selv om man lever op til kriterierne, kan man ikke regne med, at der er et aktivt og/eller tilgængeligt reintegrationsprogram for det pågældende land.