ERRIN

European Return and Reintegration Network

European Return and Reintegration Network (ERRIN) er et EU-finansieret program, der tilbyder socioøkonomisk reintegrationsstøtte til afviste asylansøgere, der frivilligt vender tilbage til deres hjemland.

Det er muligt at ansøge om ERRIN-reintegrationsstøtte, hvis ansøgeren kommer fra et af følgende lande: Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Gambia, Ghana, Indien, Irak, Marokko, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rusland og Sri Lanka.

Læs mere om reintegrationsprogrammerne under de enkelte lande på landeoversigten

Formålet med ERRIN-reintegrationsstøtten er at yde bistand i form af information og rådgivning samt social og "in kind" reintegrationsstøtte til asylansøgere, der vender tilbage til deres hjemland. De lokale partnerorganisationer i hjemlandet har til opgave at støtte op om den tilbagevendtes muligheder for at reintegrere sig og opbygge et liv igen efter hjemrejsen.

Læs mere om ERRIN på deres hjemmeside

Når en afvist asylansøger fra Danmark vender tilbage til sit hjemland under et ERRIN-reintegrationsprogram, kommer finansieringen fra de danske myndigheder, men det er lokale partnerorganisationer i de pågældende lande, der varetager den konkrete opgave.

Netværket er implementeret af partnerlandene Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Malta, Norge, Rumænien, Schweiz, Serbien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Kontakt Rådgivningstjenesten for yderligere information om ERRIN-reintegrationsprogrammerne.