Vejledning til oplysningsskema

I henhold til lov nr. 353 af 2. juni 1999 har udlændinge mulighed for at modtage støtte, hvis de forlader Danmark for at tage varigt ophold i deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Loven gælder for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Dansk Flygtningehjælp står for rådgivning af personer, som overvejer at vende tilbage til hjemland eller tidligere opholdsland.

Oplysningsskemaet er udgangspunktet for rådgivningen og vil – såfremt det ønskes – blive benyttet til at indhente oplysninger hos myndighederne om opholdsgrundlag i Danmark. Dette er nødvendigt for at kunne give konkret rådgivning om støttemuligheder og betydning af repatriering for opholdsgrundlaget i Danmark.

Dette oplysningsskema er kun til brug for Dansk Flygtningehjælp. På baggrund af skemaet indkalder og forbereder vi os til samtale/rådgivning med den person, der overvejer at repatriere. Hvis du har krydset ”ja” til det sidste spørgsmål, kan vi efter samtalen hjælpe dig med kontakt til din kommune eller andre myndigheder.

Det er nyttigt for Dansk Flygtningehjælp at have en kontaktperson i bopælskommunen, idet behandlingen af ansøgning om økonomisk støtte ved tilbagevenden til hjemland eller tidligere opholdsland påhviler bopælskommunen. Hvis du har en sagsbehandler i kommunen, kan du anføre navn og telefonnummer nederst i skemaet.

At skrive under på dette skema har ingen bindende betydning for hvorvidt ansøgeren skal repatriere.

Det hurtigste er at udfylde skemaet på vores hjemmeside www.atvendehjem.dk. Du kan også udfylde og underskrive i hånden og sende en mail med skemaet indscannet til Dansk Flygtningehjælp på atvendehjem@drc.ngo. Skemaet kan også printes ud og sendes som almindelig post til:

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K

Yderligere spørgsmål kan rettes til Dansk Flygtningehjælp på telefon 33 73 50 00 eller via e-mail til atvendehjem@drc.ngo.

Vi kontakter dig, når vi har indhentet de nødvendige oplysninger og kan tilbyde dig en rådgivningssamtale.

Information om databeskyttelse

Dansk Flygtningehjælp er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med en rådgivning.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dansk Flygtningehjælp indsamler oplysninger om dig for at kunne rådgive dig og yde bistand i forhold til ansøgninger, klager, genoptagelsesanmodninger, eller andet der måtte være relevant for din situation, samt til vurderingen af om vi kan hjælpe dig med dette.

Den retlige ramme for behandlingen af dine personlige oplysninger er Databeskyttelses-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) samt Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018. Retsgrundlaget for opbevaring af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1 (a) i EU’s persondataforordning.

Kategorier af personoplysninger

Dansk Flygtningehjælp behandler oplysninger om dine personlige forhold, herunder navn, nationalitet, fødedato, indkvarteringssted, etc. Herudover behandler vi særligt sensitive oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, politiske og religiøse overbevisninger, asylmotiv, etc.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine oplysninger vil udelukkende blive delt med de myndigheder, der er involverede i forbindelse med vores bistand til dig i form af eventuelle ansøgninger, klager, genoptagelsesanmodninger, etc.

Hvorfra stammer dine personoplysninger

Vi bruger de oplysninger, som du har givet til os. Derudover indhenter vi akter fra alle relevante myndigheder, der har været involverede i din sag, og hos de sundhedsfaglige personer du har været til behandling hos.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dansk Flygtningehjælp opbevarer dine oplysninger i op til fem år efter afslutningen af vores rådgivning og eventuelle bistand i forbindelse hermed, så vi kan give dig opfølgende rådgivning, hvis du har brug for dette, eller du henvender dig igen.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte Dansk Flygtningehjælps repatrieringsafdeling per e-mail til atvendehjem@drc.ngo.

Det har ingen konsekvenser for dig at tilbagekalde dit samtykke – vi sletter blot de oplysninger, vi har registreret om dig. Du er fortsat velkommen til efterfølgende at kontakte Dansk Flygtningehjælp for at få rådgivning.

Du har også ret til at bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, ligesom du har ret til at bede om at få rettet i, slettet eller begrænset behandlingen af dine oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.