Syriens krig har gjort 12-årige Qutoof voksen

Halvdelen af Syriens flygtninge og fordrevne er børn, der har mistet en stor del af deres barndom. Mød her 12-årige Qutoof, der er blevet voksen før tid.

16.03.2017

Qutoof har levet halvdelen af sit liv i krig. Hun er blot 12 år, men må tage sig af sine søskende, da hendes mor er væk og faderen er i hæren.  Hun bliver undervist i engelsk og fransk gennem Dansk Flygtningehjælp og drømmer om, at hun kan blive øjenlæge engang.

”Drømmen om at blive øjenlæge motiverer mig og holder mig i gang,” fortæller hun.

Men hendes største ønske er, at Syrien bliver som det var før krigen, så hun og hendes søskende kan vende hjem og leve med resten af deres familie.

Mange børn har mistet nære familiemedlemmer og kammerater. Andre har på tæt hold oplevet de utallige bombeangreb. De fleste lever en hverdag, der er mærket af frygt og sorg.

Både akut og langsigtet hjælp

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Syrien i mere end ti år og har siden juni 2012, som en af meget få internationale organisationer, haft adgang til at yde nødhjælp inde i selve Syrien. Organisationen er desuden stærkt til stede i nabolandene, hvor den absolutte størstedel af de syriske flygtninge opholder sig.

Her bliver der både sikret akut og umiddelbar hjælp gennem uddeling af nødhjælp og etablering af husly. Desuden er der også fokus på den langsigtede hjælp, der ikke kun drejer sig om overlevelse, men om at skabe et værdigt liv for fordrevne og flygtninge på længere sigt. 

Dansk Flygtningehjælp har blandt andet etableret en række medborgerhuse, hvor børn kan få lov at være børn igen. Her kan de for en stund glemme krigen og få hjælp til at bearbejde de skader og traumer, et liv med krig har påført dem. Samtidig får mange forældre hjælp til at skabe sig en indtægt, så de kan forsørge familien og skabe tryghed for børnene.