Mali

 
 

Sahel regionen er præget af en kompleks krise, der har en række forskellige årsager. Den væbnede konflikt i det nordlige Mali har udviklet sig på baggrund af en alvorlig fødevarekrise. Samtidig er landet påvirket af en række geopolitiske kriser – spørgsmålet om det nordlige Mali’s status, terrorisme, spredningen af bevæbnede grupper og lokale konflikter.

Siden konflikten brød ud i 2012 er mere end 500.000 maliere tvunget på flugt til den sydlige del af landet eller på tværs af grænser til nabolande i regionen.

Trods intervention fra internationale styrker i januar 2013, underskrivelsen af en våbenhvileaftale i maj 2014 og en fredsaftale i juni 2015 er sikkerhedssituationen fortsat ustabil. Beskyttelsen af de grundlæggende menneskerettigheder er truet af drab, magtmisbrug, rekruttering af børnesoldater, kønsbaseret vold og angreb på humanitære nødhjælpsmedarbejdere.

2,5 million mennesker er truet af mangel på mad i mali og 12% af befolkningen underernærede. Tørke, mangel på mad, begrænset adgang til græsarealer og folkevandring på tværs af grænser skaber lokale konflikter og øger våbenhandlen i området.

Den ustabile situation i værtssamfundene betyder, at det ikke er holdbart for flygtninge og internt fordrevne at vende hjem. UNHCR anslår, at der er mere end 36.000 internt fordrevne i Mali og 134.000 maliske flygtninge i nabolande i regionen.

Eksempler på de væsentlige aktiviteter udført af Dansk Flygtningehjælp

  • Monitorering af beskyttelsesbehov, beskyttelse af lokalbefolkning og etablering af Early Warning system. 
  • Beskyttelse af børn og programmer, der fremmer den sociale sammenhængskraft.
  • Indkomstgenererende projekter for kvinder, virksomhedstræning og etablering af små og mellemstore virksomheder.
  • Fødevarer assistance og kapacitetsopbygning.