Træning i farerne ved miner og bomber i en skole i Mosul. Foto af Noe Falk Nielsen

220.000 trænet i hvordan man undgår miner og bomber i Irak

Kampene i Irak har efterladt en potentielt dødbringende arv af bomber, granater og andre ueksploderede materialer i områderne, hvor Islamisk Stat indtil for nyligt havde magten. Risikoen for de civile er stor, men det er vanskeligt at vide, hvor farerne lurer, da der gemmer sig bomber i helt almindelige genstande som legetøj, bøger og sko. Dansk Flygtningehjælps minerydningsenhed, Danish Demining Group (DDG) har givet mere end 200.000 mennesker i Irak træning i farerne ved bomber og miner.
 
 

23.11.2017

Det er let at finde forfærdelige historier i Irak om civiles oplevelser med miner og bomber. Det er en påmindelse om årene, hvor Islamisk Stat kontrollerede områder af landet, men også mange års konflikter. Nu hvor flere af de omkring tre millioner fordrevne forsøger at vende tilbage til deres hjembyer, stiger risikoen for tab og uheld. DDG gennemfører derfor et træningsforløb omkring faren ved bomber og miner for at hjælpe de civile til en mere sikker hverdag og fremtid.

"Risikotræningen er nødvendigt for at sikre, at de civile kan vende så sikkert som muligt tilbage. Vi skal huske på, at Irak er et af de lande i verden, hvor der ligger allermest ueksploderet materiale,” siger Noe Falk Nielsen, der er projektleder for risikotræningerne i Irak for DDG, som har trænet 220.000 civile irakere i farerne ved miner og bomber.

Islamisk Stats overtagelse af flere byer og områder i Irak har betydet, at såkaldte improviserede sprængfarlige genstande blev spredt rundt over landet. Genstandene bliver ofte forklædt som dagligdags ting og øger dermed faren for civile, der ikke er vant til at håndtere de farer, det kan udgøre, når genstandene gemmer sig i legetøj, bøger, køleskabe og toiletter. Som Muhammed, der nu bor i Kemyawe-lejren for internt fordrevne, beskriver situationen, da Islamisk Stat indtog hans hjemby:

”Vi levede i fred og fordragelighed, da de kom ind i vores by og endte i kampe i kampe med sikkerhedsstyrkerne. Kampene varede et godt stykke tid, men da sikkerhedsstyrkerne så ud til at vinde, placerede Islamisk Stat miner og andet ueksploderet materialer alle steder, de kunne komme til det. Ved vejene, i husene og på gårdene.”

Dette har ført til mange skader og dødsfald blandt de civile, da de alt for ofte er uvidende om farerne og hvordan man kan opdage og undgå minerne. I Fallujah i det centrale Irak, har 8-årige Sajjad fortalt DDG-medarbejderne om en gang, han legede på gaden, da han fandt en genstand, han ikke havde set før.

”Jeg vidste ikke, det var farligt,” forklarer han, indtil han kastede med genstanden og den derefter eksploderede.  Sajjad fik som følge af uheldet nerveskaber i sin venstre hånd.

Risk Education In Telyara Photo By Noe Falk Nielsen

En irakisk pige viser nogle af DDG's informationsmaterialer frem. Foto: Noe Falk Nielsen

Ti år gamle Omer kom også til skade efter en eksplosion fra en ueksploderet granat, der gemte sig i resterne af familiens hjem. Ulykken, der opstod, mens han og hans familie forsøgte at genopbygge hjemmet, viser de enorme farer, som de civile, fordrevne irakere står overfor, når de forsøger at vende hjem.

Det er præcis for at øge bevidstheden om truslerne og dermed minimere risikoen for tab og uheld, at DDG gennemfører kurserne, forklarer Noe Falk Nielsen: "DDG arbejder for at få folk til at forstå den meget reelle trussel, sprængfarlige genstande udgør for liv og lemmer – men også for folks muligheder for at skabe sig en fremtid. Samtidigt arbejder vi på at få folk til at opføre sig mere sikkert og dermed reducere antallet af ofre, når folk begynder at vende tilbage.”

DDG udbyder kurserne i flygtningelejre, skoler og i lokalsamfund – og uddeler forskellige kort og plakater, der informerer om farerne og hvad de civile skal være opmærksomme på. Dermed bliver budskaberne spredt, også efter kurserne er færdige.

Muhammed fra Kemyawe-lejren forklarer selv fordelene ved risikotræningen, som både han selv og hans familie har været igennem:

"Mens kampene stod på, flygtede vi til Kemyawe. Der fik vi kurset af DDG. Den træning var meget nyttig for os. De lærte os om miner og andre ueksploderede objekter, og hvor forsigtige vi skal være, når vi har at gøre med sprængfarlige ting." Muhammed og familien har nu fået muligheden for at vende hjem og er meget opmærksomme på at huske, hvad de har lært på træningerne.