Foto: Alfredo D'Amato

Akut behov for løsning der redder liv og sikrer værdig modtagelse af flygtninge og migranter

Siden januar 2018 er mindst 2.500 kvinder, børn og mænd druknet i Middelhavet, og adskillige redningsbåde med bjergede børn, kvinder og mænd strandet i flere uger uden tilladelse til at lægge til havn. Alligevel er det ikke lykkedes EU's ledere at komme til enighed om en løsning. Det er på tide, mener en række ledende europæiske humanitære organisationer.
 
 

01.02.2019

I et fælles brev opfordrer mere end 50 organisationer og netværk Udlændige- og Integrationsminister Inger Støjberg såvel som EU-ledere til hurtigst muligt at finde en løsning, der sikrer, at fartøjer med mennesker, der bliver reddet til søs, kan nå sikkert i havn – en løsning, der både redder liv og respekterer menneskers fundamentale rettigheder. Brevet sendes forud for, at EU’s justits- og indenrigsministre skal mødes næste uge i Bukarest for endnu engang at forsøge at nå til enighed om en aftale om fair fordeling af de flygtninge og migranter, der ankommer til EU’s ydre grænser.

”Vi har en fundamental moralsk forpligtelse til at redde liv, der hvor vi kan, ved at sikre tilstrækkelig redningskapacitet i Middelhavet, og sørge for at de, som bliver bjærget, kan komme sikkert i havn. Der er akut behov for løsninger for fair fordeling af de, som ankommer til Europas ydre grænser, så de kan blive modtaget med værdighed, og ikke skal strande i Middelhavet i ugevis” siger generalsekretær ved Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bach, der samtidig understreger, at der parallelt med en akut løsning, skal arbejdes videre på en mere omfattende reform af EU’s asylsystem.

Selvom de europæiske regeringer tidligere har forsøgt at lave en aftale, er det endnu ikke lykkedes, og hver gang et skib ønsker at bringe bjærgede mennesker til en europæisk havn, medfører det langtrukne forhandlinger om, hvor skibe må lægge til kaj og hvilke lande, der skal tage imod de overlevende og håndtere deres asylansøgninger. Samtidig lægger europæiske regeringer unødigt pres på civilsamfundsorganisationer, der udfører redningsarbejde på Middelhavet, hvilket har medført, at mens der sidste år på denne tid opererede hele fem organisationer i Middelhavet, er der i dag kun én.

”De europæiske regeringer har gjort det ekstremt vanskeligt for de organisationer, der udfører redningsarbejde, at fortsætte deres livreddende arbejde, og det har afskrækket andre fartøjer fra at leve op til deres forpligtelse om at redde mennesker i nød til nærmeste sikre havn,” står der i brevet: ”Som følge af dette er Middelhavet blevet et af de farligste i verden at krydse.”

I brevet, der afsendes på toårsdagen for Italien-Libyen aftalen, opfordrer organisationerne først og fremmest EU til at støtte op om redningsaktioner i Middelhavet, give redningsfartøjer adgang til sikker havn samt finde en måde at dele ansvaret. Samtidig advarer de mod at sende folk tilbage til Libyen, hvor det flere gange er blevet dokumenteret, at flygtninge og migranter risikerer vilkårlige og uretmæssige tilbageholdelser, tortur og andre overtrædelser af menneskerettighederne.

”Den Europæiske Union er grundlagt på værdier som respekt for menneskers værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskets rettigheder. Disse værdier er dem, vi alle tror på og den lov, som vi er bundet til. De skal og må opretholdes uanset politiske uoverensstemmelser,” skriver organisationerne.

Læs hele brevet her

Se også DRC’s Policy brief: EU-Libya Migration cooperation: Shipwrecked values of humanity (Oct 2018)