Asylansøgere fanget i søgen efter sikkerhed

Asylansøgere med særlige modtagelsesforhold, der bliver overført til Italien, risikerer, at deres menneskerettigheder bliver krænkede på grund af vilkårligheden i det italienske modtagelsessystem. Det viser ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp og Swiss Refugee Council, der fokuserer på modtagelsesforholdene og adgang til asylproceduren.
 
 

09.02.2017

I dag offentliggør Swiss Refugee Council og Dansk Flygtningehjælp en fælles rapport – “Is mutual trust enough? - The situation of persons with special reception needs upon return to Italy”, som beskriver aktuelle erfaringer fra seks sager, hvor familier er blevet overført til Italien under Dublin-forordningen. Sagerne viser tydeligt, at det er meget vilkårligt, hvordan familier og personer med særlige modtagelsesbehov bliver modtaget af de italienske myndigheder.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol besluttede i dommen Tarakhel versus Schweiz fra november 2014, at en Dublin-overførsel af en familie med mindreårige børn til Italien kunne medføre krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 3, hvis familien ikke blev garanteret modtagelsesforhold, som passede til deres individuelle behov.

Efterfølgende har de italienske myndigheder garanteret, at familier, som skulle overføres efter Dublin-forordningen, ville blive indkvarteret sammen i centre, som ville være passende i forhold børnefamiliers behov.

Under en fact-finding mission til Italien i begyndelsen af 2016 fandt Swiss Refugee Council ud af, at det italienske asyl- og modtagelsessystem stadig viste tvetydigheder i forhold til den faktiske procedure og adgangen til indkvartering for asylansøgere, der blev overført som følge af Dublin-forordningen.

Sammen med Dansk Flygtningehjælp startede Swiss Refugee Council derfor et fælles monitoreringsprojekt for Dublin-overførsler. Monitoreringsprojektet fokuserer på modtagelsesforholdene og adgangen til asylproceduren for familier med mindreårige børn og personer med særlige modtagelsesbehov, som bliver overført til Italien under Dublin-forordningen.

Erfaringerne viser, at de italienske myndigheder ikke har været i stand til at indkvartere dem i centre, som opfylder de lovede betingelser på det tidspunkt, hvor de blev overført til Italien.

Konklusionen er derfor, at de familier og personer med særlige modtagelsesbehov, som bliver overført til Italien under Dublin-forordningen, risikerer krænkelse af deres menneskerettigheder.

Swiss Refugee Council og Dansk Flygtningehjælp opfordrer således de italienske myndigheder til at opfylde de garantier, som de har udstukket for modtagelsesforhold for familier og personer med særlige modtagelsesforhold. Vi anmoder også de overførerende medlemsstater om at sikre, at alle Dublin-overførsler til Italien vil blive modtaget med respekt for deres menneskerettigheder.

Læs rapporten her (på engelsk)