Dansk Flygtningehjælp hilser FN's medlemslandes støtte til den globale flygtningeaftale velkommen

I går blev den globale flygtningeaftale (Global Compact on Refugees) foreløbigt vedtaget med overvældende støtte fra FN's medlemslande i New York. Dansk Flygtningehjælp erklærer sig glade for, at aftalen er vedtaget og ser frem til, at den nu kan blive implementeret til gavn for verdens flygtninge og de - ofte fattige – lande, som huser langt størstedelen af verdens flygtninge.
 
 

14.11.2018

Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp er glad for den foreløbige vedtagelse: "Den globale flygtningeaftale er den helt rigtige vej frem. I de seneste to år har FN's medlemsstater, FN-organer, civilsamfundsorganisationer, eksperter og private aktører udviklet en bedre og opdateret tilgang til at håndtere flygtningesituationer i fremtiden – og det er nu udmøntet i denne aftale. Selvom aftalen ikke er perfekt, er den et stort skridt fremad og det er i sig selv en stor præstation at nå til enighed om en aftale. Med den vil verdens lande arbejde på at forbedre flygtninges liv og levevilkår, hvor de er: At arbejde for at gøre dem selvforsørgende, have adgang til uddannelse, sundhed og føre et normalt og fredeligt liv, mens de af tragiske grunde ikke kan være i deres hjemland. Samtidig er der lagt op til at kompensere de lande, der huser størstedelen af verdens flygtninge tilstrækkeligt. Vi har stærkt brug for denne aftale for at genoprette håbet for de millioner af flygtninge, der ofte lever marginaliserede i de samfund, de er endt i. Og vi har brug for aftalen til at hjælpe de lande, hvor der bor rigtig mange flygtninge, med at klare denne opgave – og samtidig potentielt drage fordel af at være vært for flygtninge.” Næsten 90 procent af verdens flygtninge bor i lav- og mellemindkomstlande.
Mens Dansk Flygtningehjælp beklager, at USA som det eneste land blandt de 193 FN-stater ikke var villig til at bekræfte den globale flygtningeaftale med samme vægt som de andre lande, vælger Christian Friis Bach alligevel at tolke det positivt, at amerikanerne støtter målsætningerne i aftalen: "I går udtrykte alle FN-medlemmer støtte til aftalens mål om at afhjælpe de lande, der huser langt størstedelen af verdens flygtninge, til at styrke flygtninges muligheder for at forsørge dem selv og at fremme vilkårene i de lande, folk flygter fra - og det er vigtigt.
"Han fortsætter: "Afstemningen i går vidner om en overvældende støtte blandt FN-medlemsstater til fælles aftaler for flygtninge. Det er det afgørende. Der findes ingen bæredygtige og reelle alternativer til fælles og globale løsninger. Intet enkelt land eller samfund kan eller skal påtage sig ansvaret for at huse mange flygtninge uden ordentlig støtte fra det internationale samfund. Uden sådan solidaritet risikerer de lande, hvor størstedelen af verdens flygtninge bor, at skulle påtage sig et urimelig stort ansvar og i sidste ende risikere at bryde sammen. Det vil efterlade flygtninge uden beskyttelse og muligheder – og derfor tvinge dem til at søge alternative løsninger for dem selv og deres familier. Aftalen handler om solidaritet - og det er i alles interesse. Både flygtningenes men også verdens stater," siger Christian Friis Bach og konkluderer: "Jeg er meget glad for, at vi nu har en global aftale for flygtninge næsten i hus. Nu er det vigtigt, at vi går fra ord til handling – og Dansk Flygtningehjælp er klar til og ser frem til at bidrage til aftalens gennemførelse."