Foto: Klaus Bo Christensen / Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp og Ole Kirk’s Fond sætter ny retning for humanitært fondsarbejde

De internationale flygtningekriser er i dag komplekse og langvarige med mere end 65 mio. flygtninge og fordrevne på verdensplan – langt de fleste kvinder og børn. Kompleksiteten betyder, at der er brug for at supplere de eksisterende måder at arbejde på med nye tilgange for at give bedre hjælp til flere.

28.02.2017

Derfor har Ole Kirk’s Fond og Dansk Flygtningehjælp udviklet en ny form for samarbejde mellem en fond og en humanitær organisation, som gør det muligt for Dansk Flygtningehjælp at rykke ud med hjælp til flygtningekriser med få dages varsel.

Det sker gennem oprettelsen af en global akutpulje, som Ole Kirk’s Fond har doneret 15 millioner til over de næste tre år. Midlerne kan aktiveres af Ole Kirk’s Fond i krisesituationer, hvor der er brug for hurtig handling. Derudover donerer Ole Kirk’s Fond 10 millioner i samme periode til langsigtede indsatser for flygtninge i Mellemøsten.

- For at vi kan hjælpe bedst muligt i flygtningekriser, har vi brug for at optimere ressourceanvendelsen, så vi kan bruge vores midler der, hvor der er mest akut brug for dem. Her er samarbejdet med Ole Kirk’s Fond nyskabende, fordi deres donation er fleksibel og ikke givet til specifikke projekter. Det giver os mulighed for at være velforberedte, for vi ved desværre, at kriserne vil opstå, vi ved dog ikke hvor eller hvornår det vil ske, siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.

Det nyskabende samarbejde giver Dansk Flygtningehjælp mulighed for at yde en hurtigere og mere omfattende hjælp. Eksempelvis har Ole Kirk’s Fond med meget kort varsel ydet midler til en akut indsats i det nordlige Uganda, hvor mere end 400.000 flygtninge fra Sydsudan er kommet til et område, hvor der i forvejen opholder sig mere en 200.000 flygtninge, og hvor det humanitære system er hårdt belastet.

- Den globale flygtningesituation udgør et af verdens alvorligste problemer. Det er et meget stort ønske for mig og min familie at kunne bidrage til at afhjælpe denne situation og særligt at nå ud til de mange børn, der lever under umenneskelige forhold i en krisesituation og efterfølgende desværre ofte i flygtningelejre i rigtig lang tid. Ole Kirk’s Fond har mulighed for at give Dansk Flygtningehjælp den fleksibilitet og det råderum, der skal til, for at organisationen kan gøre sit arbejde bedst muligt. Jeg er meget imponeret over Dansk Flygtningehjælps arbejde, og derfor er jeg meget glad for det samarbejde, vi nu sætter i gang, siger Kjeld Kirk Kristiansen, formand for Ole Kirk’s Fond.

Udover den globale akutpulje, donerer Ole Kirk’s Fond også 10 millioner kroner til Dansk Flygtningehjælps langsigtede arbejde for flygtninge i Mellemøsten, hvor målet er at skabe bedre livskvalitet i de, ofte langvarige perioder, flygtninge er fordrevet. Det sker gennem medborgerhuse, hvor Dansk Flygtningehjælp assisterer mennesker på flugt på en lang række områder.

Det handler blandt andet om at give trygge frirum til kvinder og børn, give kurser og erhvervsrettede uddannelser, så flygtninge kan skabe sig en indtægt og om at skabe gode forhold mellem flygtninge og de værtssamfund, der huser dem. Kombinationen af indsatserne igennem akutpuljen og medborgerhusene vil gøre en enorm forskel, siger Andreas Kamm:

- Vi er yderst taknemmelige for Ole Kirk’s Fonds mod til at gå nye veje med dette samarbejde, så vi sammen kan sikre hurtigere og bedre hjælp til flere.

 

Ole _KIRK_Fond _logo _DK_CMYK

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO Koncernens stifter, Ole Kirk Kristiansen. Fonden er alment velgørende og støtter fortrinsvis sociale, kulturelle, humanitære og uddannelsesmæssige formål. Fondens formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier primært i Danmark. Ole Kirk’s Fond støtter ligeledes projekter og initiativer i Billund Kommune med henblik på at skabe gode og attraktive fritidsaktiviteter for områdets beboere og ansatte i LEGO Koncernen.

I 2016 donerede Ole Kirk’s Fond sin største enkeltstående donation til dato til et nyt verdensklasse hospital for børn, unge, gravide og deres familier. Det nye hospital bliver en del af Rigshospitalet og projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond.

Læs mere på www.olekirksfond.dk