Foto: Tobin Jones

Fælles løsninger er den eneste vej

Med endnu en trist rekord for antallet af mennesker på flugt på verdensplan, er vi nødt til at finde globale, bæredygtige løsninger i stedet for at isolere os og søge kortsigtede, nationale lappeløsninger. Ellers ser det sort ud for verdens mange fordrevne - og for os, lyder det fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm i anledningen af Verdens Flygtningedag.
 
 

20.06.2017

I går kom FN's flygtningeorganisation UNHCR's årlige rapport om tilstanden for verdens flygtninge og fordrevne. Endnu engang er det trist læsning. Nu er der mere end 65,6 millioner fordrevne mennesker i verden. Det er "kun" 300.000 flere end sidste år, men dykker man længere ned i UNHCR's rapport viser det sig, at over 10 millioner nye mennesker blev tvunget på flugt. Mens det umiddelbart er positivt, at mange andre er vendt hjem, understreges det i rapporten, at hjemvendelsen oftest sker, fordi forholdene i værtssamfundene er slemt forværret eller der er udbrudt nye krige og konflikter dér, hvor flygtningene søgte sikkerhed.

De høje tal er et produkt af krige og konflikter, der ikke ser ud til ingen ende at ville tage. Langt de fleste er fordrevet i deres eget hjemland, mens over 22,5 millioner har søgt ly i andre lande end der, hvor de er født. Tallene er svære at forholde sig til. Og de stiger desværre år for år. Selvom antallet af asylansøgere i Danmark sidste år var det laveste siden 2012, er, er flygtningekrisen langt fra afblæst. Derfor er det internationale samfund nødt til at stå sammen om fælles, globale løsninger.

Herhjemme - og i resten af Europa - fik vi et chok i 2015, da krisen pludselig kom helt tæt på, og flygtninge gik på vores motorveje. Vi vidste godt, at der var mange flygtninge i verden, og at særligt den syriske borgerkrig havde drevet millioner på flugt. Vi havde vel også forventet flygtninge til Europa og Danmark, men vi var rystede over den pludselige bølge af mennesker, som strømmede over vores grænser - også selvom tallene i sammenligning med antallet af flygtninge og fordrevne på verdensplan og i nærområderne var overskuelige. Billederne og tallene chokerede os, men måske var vi også lidt overraskede over, at EU var så uforberedt, og at det derfor lignede noget, der ikke kunne styres af de sædvanlige mekanismer. Mange følte sig simpelthen løbet over ende.

Europa var uforberedt i 2015. Men oplevelsen af, at vi stadig ikke godt nok klædt på til at møde den globale udfordring af flygtninge- og migrationsstrømme, har på mange måder betydet, at vi griber til nationale selvforsvarsøvelser i et forsøg på at slippe helskindet gennem krisen. Formlen er udtalt mange gange: "Gør Danmark mindre attraktivt" (end andre europæiske lande). Problemet er bare, at alle de andre lande følger samme formel - og dermed kommer vi ikke videre med løsninger, som kan give flygtningene en værdig tilværelse. Denne defensive position, er resultatet af det manglende sammenhold i FN, i EU og andre lignende fællesskaber. Dette på trods af at fællesskaberne er skabt for at møde - og løse - de globale udfordringer. Resultatet er en verden i defensiven, hvor vi i stedet har et stærkt behov for en global offensiv, så løsningsformler igen vil have effekt.

Men de klassiske veje til varige løsninger for de fordrevne er under massivt pres. De fungerer de ikke længere, som de er tænkt.

  1. Tilbagevenden: Den lykkeligste løsning på fordrivelse er, at flygtningene hurtigt kan vende hjem og genoptage deres tilværelse. Men med langvarige konflikter som f.eks. Afghanistan og Somalia og det uhyre store antal fordrevne er der svækkes formlens kraft. Det er vanskeligt at vende hjem og når vi alligevel prøver gennem tvang, går det ofte ud over flygtningenes sikkerhed.
  2. Lokal integration i et naboland: Den næstbedste løsning. Her løber vi igen ind i de to forhold, at kriserne varer meget længe, og at antallet af flygtninge er meget stort. Det siger sig selv, at Libanon og Jordan ikke kan - og ikke vil - beholde henholdsvis 1,5 og 1 million syriske flygtninge i deres land. Vi fortsætter retorikken om mere hjælp i nærområdet, hjemsendelse til lejre i nærområdet osv., mens slet ikke yder ressourcer nok til nærområderne og slet ikke sikrer en bedre byrdefordeling. Vi risikerer derved, at konflikterne breder sig i nærområderne, der jo huser størstedelen af verdens flygtninge.
  3. Genbosætning: Er på mange måder et fortræffeligt værktøj, som består i at tage trykket af konfliktområderne ved at hjælpe flygtningene til genbosætning længere væk, f.eks. i Europa eller USA. Kvotearbejdet kan for alvor vise solidaritet, men i stedet for at øge den indsats, er vi i færd med at afvikle den. Det er en helt forkert vej at gå, men vi gør det som en del af vores defensive strategi - en strategi der ikke bringer grundlæggende løsninger.

Der er brug for at vi forsvarer den internationale retsorden. Der er brug for sammenhold i de store fællesskaber - vi må blive bedre til at løse kriserne - og der er brug for byrdefordeling og flere ressourcer. Derfor er det vigtigt, at verdens lande vender sig mod og ikke væk fra FN og de initiativer, der faktisk ligger på tegnebrættet (Global Compact for Refugees og Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration). Det er initiativer, der både forsøger at tackle årsagerne til flygtningestrømmene - nemlig at løse konflikterne - og skabe en bedre fordeling af byrderne og dermed gøre det muligt at absorbere flygtningene i værtslandenes økonomier, så de kan bidrage til fremgang og øget velfærd. FN-planerne griber - hvis de udvikles og implementeres som tænkt - fat i ondets rod og kan skabe varige fremskridt. Det handler om at se flygtninge som en ressource - som menneske, der kan bidrage til egen og andres velfærd. Men det kræver en anden tankegang og det kræver mange ressourcer.

Ét er sikkert. Hvis vi vil vise evnen til at skabe løsninger, så skal vi stå sammen. Og vise, at fælles og globale løsninger er forudsætningen for at skabe en bedre fremtid og sikre et værdigt liv for alle på flugt.

Af Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp