11-årige Ian (til højre) med en af sine håndboldvenner. FOTO: Eno Krogh/Dansk Flygtningehjælp

Fælles opråb: Alle udsatte børn skal have mulighed for et aktivt fritidsliv

Dansk Flygtningehjælp, DGI, Red Barnet og BROEN Danmark har sammen lavet en række anbefalinger til landets kommuner for at få flere udsatte børn ind i fritidslivets fællesskaber. En ny rapport viser, at 40 kommuner ikke har et tilbud, der skal hjælpe udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter.
 
 

28.08.2019

Fayez og hans lillesøster Ian kom med deres forældre fra Syrien til Danmark for to år siden. De var 12 og 9 år, og de kendte ingen mennesker og kunne ikke et ord af det danske sprog. Forældrene var på integrationsydelse, og de havde ikke råd til at sende børnene til fritidsaktiviteter med de andre lokale børn.

Heldigvis fik de at vide, at de kunne få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for børnene, så Fayez begyndte til fodbold, og også Ian fandt hurtigt noget at gå til.

- Flere af pigerne i min klasse gik til håndbold, og så startede jeg til det. Det betyder meget for mig, for det er ikke sjovt bare at sidde hjemme uden at gøre noget, fortæller Ian på klingende dansk.

Hendes storebror Fayez er også taknemmelig for at have fået støtte til en fritidsaktivitet.

- Fodbold har givet mig mange ting. For eksempel nye venskaber. Jeg har lært sproget bedre. Og så er jeg fysisk aktiv. Det hjælper også meget. Jeg slapper fuldstændigt af, når jeg spiller fodbold.

Stor forskel på støtten i kommuner
Ian og Fayez er blot to af tusindvis af succeshistorier, der viser, hvor meget det betyder for udsatte børn at have en fritidsaktivitet. Derfor er Dansk Flygtningehjælp gået sammen med Red Barnet, DGI og BROEN Danmark om at kæmpe for, at alle udsatte børn får mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

Alle fire organisationer har flere års erfaringer med initiativer, der hjælper udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter. Og en af de store udfordringer er, at det langt fra er i alle kommuner, at fattige børn kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. En netop udgivet rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 af landets kommuner ikke har nogen form for støtte eller lignende tilbud.

- I DGI arbejder vi målrettet for at alle børn og unge får lige adgang til foreningslivet. Det gør vi på mange forskellige måder. Og fordi vi vil sikre, at også udsatte børn og unge finder vej til idrætsfællesskabet i vores foreninger, har vi brug for et tæt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner. Det er vigtigt, at alle kommuner bidrager ved at prioritere økonomiske ressourcer til støtte af et aktivt fritidsliv, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Flere fattige børn er uden for fællesskabet i foreninger
I dag er der langt flere fattige børn end andre børn, der ikke dyrker idræt i en forening ifølge rapporten ’Børn og unge i Danmark 2018’ fra VIVE. Det skal der ændres på. Samtidig er det vigtigt, at kontingentstøtten ikke står alene, men at der også er vejledning i den rette fritidsaktivitet til barnet, og at der er følgeordninger, hvor frivillige tager barnet i hånden og sikrer, at det kommer godt til og fra fritidsaktiviteten. 

- Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at så mange børn ikke har en plads på holdet. Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet – også i fritiden. Og alle erfaringer viser, at et aktivt fritidsliv styrker børns indlæring, netværk, trivsel og fysiske velvære. Vores frivillige gør en kæmpe forskel for børns fritidsliv hver dag. Men der er brug for mere økonomisk støtte og flere følgeordninger for at få alle børn med, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Håber på større politisk opbakning til udsatte børn
De fire organisationer har en masse erfaringer om, hvad der virker og ikke virker, og nu er de klar med en række simple, konkrete anbefalinger til kommunerne.

Organisationerne står også parate til konkret at hjælpe med at lave en god lokal løsning i samtlige kommuner, da hver kommune har meget forskellige behov og muligheder.

- Vi vil gerne bygge bro mellem de frivillige og det offentlige for at hjælpe de udsatte børn. Vi ved gennem flere års erfaringer, at fritidsaktiviteter kan være med til at modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til at øge børnenes risiko for at ende i en udsat position i voksenlivet, siger BROEN Danmarks formand Peter Poulsen.

I den nye regerings politiske aftalepapir bliver det nævnt som et specifikt mål at ”udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet”. Fritidspasset er en af de støtteordninger, der i dag kun findes i nogle kommuner.

- Det vil være fantastisk, hvis der kommer reel handling bag den politiske hensigtserklæring, så vi fremover får fritidspas i samtlige 98 kommuner. Vores organisationer står klar med hjertevarme frivillige og foreningslivets stærke sammenhold. Sammen med kommunerne kan vi sikre, at alle børn i Danmark får mulighed for at få et godt og aktivt fritidsliv, siger Dansk Flygtningehjælps integrationsdirektør Josephine Fock.

Se organisationernes fælles anbefalinger her 

FAKTA OM ORGANISATIONERNE

  • Dansk Flygtningehjælp er en af verdens førende humanitære organisationer for flygtninge og til stede i 40 lande. Initiativet ”Fritidspuljen” har siden 2015 gjort det muligt for mere end 9.000 flygtningebørn at deltage i det danske fritidsliv.
  • Red Barnet er verdens førende uafhængige organisation for børn og til stede i mere end 120 lande. Initiativet ”Plads til Alle” har sammen med landets kommuner siden 2012 hjulpet flere end 7.000 udsatte børn ind i det danske fritidsliv.
  • BROEN Danmark hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. Foreningen har eksisteret siden 2002 og hjælper årligt omkring 5.000 udsatte børn i det danske fritidsliv.
  • DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. DGI tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. DGI hjælper vores flere end 6.400 foreninger, 100.000 frivillige med at gøre en forskel. Blandt andet gennem initiativet ”Foreningsliv for alle”, der støtter foreninger med udsatte børn og unge