Dansk Flygtningehjælp har gode erfaringer med at skaffe praktik og jobs til flygtninge, her hos virksomheden LaserTryk i Aarhus. FOTO: Tony Brøchner / Dansk Flygtningehjælp

Flygtninge med traumer skal have ’rigtigt’ arbejde

Find rigtige, lønnede jobs med fremtidsperspektiv og skru ned for praktikker - også for de flygtninge, der kæmper med traumer. Sådan lyder anbefalingen i en ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp.
 
 

28.03.2019

De senere års fokus på at få flygtninge hurtigt i arbejde har båret frugt, og rekordmange har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Mange flygtninge har dog kufferten fuld af traumer, og for dem kan vejen til arbejdsmarkedet synes ufremkommelig. Med den rette indsats kan det dog lykkes, konkluderer en ny og omfattende undersøgelse fra Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge.

Undersøgelsen kortlægger viden om og praktiske erfaringer med jobrettede indsatser for flygtninge med traumer eller andre psykiske problemer. Konklusionen er, at det betaler sig, når indsatserne har fokus på at finde gode match mellem flygtninge og helt almindelige jobs. Mindre praktik og større fokus på at opbygge varige relationer til flygtninge og virksomheder virker.

”Konklusionen harmonerer godt med vores viden om andre sårbare og udsatte grupper i Danmark, hvor ’arbejde først’-tilgangen med fokus på almindelig ansættelse, eventuelt med sideløbende støtte, også giver gode resultater,” siger Anja Weber Stendal, seniorrådgiver hos Dansk Flygtningehjælp og hovedkraften bag undersøgelsen, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Rapporten bygger på en gennemgang af flere end tusinde videnskabelige artikler samt otte udvalgte indsatser i Danmark, Sverige, Norge og Finland, som alle haft succes med at skabe varig beskæftigelse for flygtninge med traumer og andre sårbare mennesker.

Undersøgelsens formål er at inspirere praktikere, der arbejder med traumatiserede flygtninge, til at etablere nogle effektive indsatser, som sigter mod beskæftigelse, forklarer Anja Weber Stendal.

”Først og fremmest er det nødvendigt, at der investeres økonomisk i indsatserne. Undersøgelsen viser, at pengene er givet godt ud, fordi flere af deltagerne kommer i lønnet arbejde, og det offentlige får færre udgifter til forsørgelse,” forklarer Anja Weber Stendal.

De ekstra ressourcer gør det blandt andet muligt at tilpasse indsatserne til den enkelte flygtning – og det virker.

”Alle mennesker har forskellige forudsætninger og udfordringer, også flygtninge med traumer,” siger Anja Weber Stendal: ”De mest succesfulde indsatser i undersøgelsen er skræddersyet til deltagerne, for eksempel med psykiatrisk støtte samtidig med beskæftigelsesindsatsen.”

Som regel ligger der en langvarig indsats bag, når det lykkes at få og fastholde flygtninge med traumer i arbejde, og rapporten anbefaler, at indsatsen fortsætter efter ansættelsen og omfatter både flygtningen og arbejdsgiveren.

Relationer kendetegnet ved tro og tillid er i det hele taget vigtige.

”Medarbejderne i beskæftigelsesindsatserne skal tro på flygtningenes muligheder for at komme i almindeligt arbejde. Troen smitter, og den er afgørende for at inspirere og motivere såvel arbejdsgiverne som flygtningene,” siger Anja Weber Stendal.

Find hele rapporten på www.workandtrauma.org