Foto: Klaus Bo Christensen

Frivillige flygtningevenner gør kæmpe forskel

Flygtninge bliver bedre til dansk og får større tilknytning til samfundet og arbejdsmarkedet, når de får en dansk ven.
 
 

26.03.2019

Det styrker integrationen at have en dansk ven. Det er den klare konklusion i en evaluering af projektet Venner Viser Vej, som er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors.

I evalueringen svarer 91 procent af de deltagende kommuner, at flygtninge med en frivillig ven får et styrket netværk i samfundet. 84 procent af kommunerne oplever, at flygtningene bliver bedre til at tale dansk, mens 56 procent vurderer, at en frivillig ven bidrager til beskæftigelse.

Her kan du melde dig som frivillig flygtningeven

Flygtningene fremhæver selv vigtigheden af at få talt dansk uden for sprogskolen og dermed blive bedre til sproget. Derudover hjælper venskaber på forståelsen af danskerne og den danske kultur. Flere fortæller også, at de har fået udvidet deres netværk på grund af deres ven, hvilket har fjernet følelsen af at være ensom.

Over 7.000 flygtninge har fået en frivillig ven

Evalueringen er foretaget af det eksterne analysebureau LG Insight. Den bygger blandt andet på fire landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt 72 danske kommuner samt 116 personlige interviews med flygtninge, kommuner, frivillige og projektaktører.

Venner Viser Vej er et landsdækkende samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. En vigtig del af projektet er at opbygge en god struktur for samarbejdet mellem frivilliggrupper og kommuner.

Evalueringen viser, at det i høj grad er lykkedes - 96 procent af kommunerne vil gerne fortsætte samarbejdet om vennetilbuddet med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, selvom antallet af nyankomne flygtninge i kommunerne falder. Derudover peger rapporten på en række konkrete faktorer, som skaber gode rammer for samarbejdet mellem kommuner og frivillige – eks. samarbejdsaftaler, personlige møder og korrekt ”påklædning” af frivillige.

Frivillige styrker integrationen

Lone Tinor-Centi, der er chef for Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, er glad for den positive evaluering:

“Det styrker integrationen af have en frivillig ven. Det peger resultaterne på. Og at 96 pct. af kommunerne gerne vil fortsætte samarbejdet, tager vi også som et udtryk for, at vi har fat i noget rigtigt,” siger hun.

Evalueringen analyserer resultaterne for en treårig projektperiode fra 2016 til 2018. Ved udgangen af denne periode var tilbuddet om en frivillig ven etableret i 93 pct. af kommunerne, og over 7.000 flygtninge over hele landet havde en ven gennem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Du kan downloade hele den eksterne evaluering af projektet her