Stig Glent-Madsen og Christian Friis Bach besøger et Dansk Flygtningehjælp projekt i DR Congo

I DR Congo har lige så mange brug for hjælp som i Syrien

Mere end 13 millioner congolesere har brug for humanitær hjælp. Det er dobbelt så mange som i 2017 – og det samme antal som i Syrien. Der er brug for meget mere hjælp, lyder det fra Dansk Flygtningehjælps formand Stig Glent-Madsen og generalsekretær, Christian Friis Bach, der netop nu besøger DR Congo.
 
 

12.05.2018

Der er – ifølge FN – mere end 4,5 millioner internt fordrevne i Den Demokratiske Republik Congo. Det er det højeste antal i Afrika, og det højeste antal i mere end 20 år for DR Congo, der i mange år har været plaget af konflikt. Mere end 13 millioner mennesker har brug for humanitær hjælp. Alligevel får den kritiske situation på ingen måde den opmærksomhed, den skriger på – hverken fra medier eller donorer.
”Vi har at gøre med en af de absolut værste humanitære kriser i verden lige nu. Det er samtidig en af de mest oversete og underprioriterede konflikter. Det er en kompleks og langvarig krise, men behovene hos de civile congolesere er akutte. De har brug for hjælp nu og her – og de har brug for meget mere hjælp,” siger Stig Glent-Madsen, Dansk Flygtningehjælps formand, efter turen til det østlige DR Congo.
En lang række væbnede grupper angriber landsbyer og kæmper om de mange naturressourcer, som DR Congo er rig på. Samtidig begår de en lang række forfærdelige overgreb på civilbefolkningen.
”Grupperne bekæmper hinanden og regeringen. Det er hver gang civilbefolkningen, som er taberne i det spil, de ikke har nogen indflydelse på. Jeg snakkede selv med en kvinde, der flygtede fra sin landsby med sin mand og deres 7 børn, da oprørsgrupper hærgede i området. Da familien flygtede, tog de en 10-årig pige med sig, da hendes familie var blevet dræbt. Og nu kæmper familien for at brødføde og finde penge til skolegang for både deres egne børn og pigen. Det er den situation, alt for mange congolesiske familier befinder sig i,” siger Stig Glent-Madsen.
Lige nu er næsten to millioner børn underernærede i DR Congo. Dansk Flygtningehjælp har i sine programmer et stort fokus på børn – og ikke mindst de overgreb de selv eller deres familiemedlemmer har været udsat for. Dansk Flygtningehjælp har blandt andet oprettet en række sikre steder, hvor børn kan lege og lære – men også bearbejde de traumer, som de har med sig og få den hjælp, de har brug for.
”Da jeg spurgte nogle børn i en skole, hvad den vigtigste menneskerettighed er, svarede de retten til livet. Det tror jeg aldrig vil være svaret for danske børn. Sådan noget gør stort indtryk. Det fortæller noget om den skrøbelige situation i landet. Og det fortæller, hvilke forhold de unge mennesker lever under og de ting, de har med i bagagen,” siger Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
På trods af den meget vanskelige humanitære situation – kombineret med en meget dårlig sikkerhedssituation og elendig infrastruktur der gør indsatsen meget svær og farlig - er de humanitære behov i DR Congo kun 14 % dækkede. Derfor opfordrer Christian Friis Bach nu til mere støtte til krisen i landet.
“Jeg var selv til donor-konference for DR Congo i Geneve for under en måned siden. Der blev givet løfter om 3,2 milliarder, mens der til en lignende konference for Syrien to uger senere i Bruxelles, blev givet tilsagn om 27 milliarder kroner. Det fortæller en historie om en overset og underprioriteret krise,” siger Christian Friis Bach, der kommer med en klar opfordring til verdens donorer og det internationale samfund om at øge hjælpen markant til DR Congo. Det har civilbefolkningen i DR Congo hårdt brug for, slutter han.