Syrisk flygtningepige i Irak. Foto: Klaus Bo Christensen

Langsigtet støtte til de syriske flygtninge er afgørende

En ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp og 28 andre organisationer viser, at de syriske flygtninge står overfor store udfordringer på tværs af nabolandene og advarer samtidigt om, at der stadig er behov for en langsigtet indsats fra det internationale samfund samt værtslandene.
 
 

24.01.2017

Rapporten kommer op til dagens ‘Supporting Syrians and the Region Conference’, der finder sted i Helsinki. Konklusionen er, at mens der er taget vigtige skridt, mangler der stadig mere forudsigelig finansiering og retfærdig ansvarsfordeling for at sikre en fremtid for de syriske flygtninge.

"Vi er selvfølgelig glade for, at donorerne har levet op til de kortsigtede løfter på London-konferencen. Vi har desuden set nogle vigtige ændringer, når det kommer til eksempelvis øget adgang til uddannelse for børn, adgang til arbejdsmarkedet og retten til lovligt ophold. Men det er ganske simpelt ikke nok. Vi står med en krise, der har varet i snart seks år – alt for mange børn, der ikke går i skole og alt for mange forældre, der ikke kan arbejde. Vi er nødt til at sikre disse mennesker en fremtid. Det kræver langsigtede forpligtelser, når det kommer til finansiering, politiske ændringer og fordeling af ansvaret," siger Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, der selv skal deltage i konferencen i Finland.

Relevante statslige aktører, FN samt internationale og syriske NGO'er mødes i Helsinki tirsdag den 24. januar. Konferencen er en opfølgning på sidste års konference i London for de syriske flygtninge i Mellemøsten, hvor donorerne lovede 6 milliarder $ til 2016. I september var der bevilliget 6,3 milliarder $, hvilket altså overstiger løfterne med 5 %. En af de store aftaler i London var dog at gøre finansieringen langsigtet og forudsigelig, og ud af de 6,1 milliarder $ der blev lovet for 2017-2020, er der kun kommet omkring 10 %.

"Et af de positive resultater af konferencen i London var erkendelsen af, at den humanitære bistand ikke alene kunne afhjælpe den massive udfordring, de syriske fordrevne står overfor og ikke mindst det pres, det lægger på nabolandene. Men alligevel har vi set flere og flere lande lukke sig om sig selv; også i Europa og USA. Globalt er vi desuden vidne til en klar mangel på muligheder for genbosættelse. Og med fortsat lukkede grænser i mange af nabolandene, bliver det en del af et globalt system, hvor syrerne i sidste ende risikerer at blive fanget inde i deres krigshærgede hjemland," siger Andreas Kamm.

"Vi opfordrer derfor det internationale samfund til at sikre, at de generøse tilsagn, der blev givet sidste år i London markerer en ny æra af samarbejde, solidaritet og ansvarsdeling for at hjælpe de syriske flygtninge, de internt fordrevne og ikke mindst de værtssamfund, hvor langt størstedelen af de fordrevne, civile syrere befinder sig,” siger Andreas Kamm.

Læs rapporten her (på engelsk)

Dansk Flygtningehjælp er en af ​​de største organisationer, der arbejder med de syriske flygtninge og fordrevne. Med programmer, der dækker både humanitære og udviklingsmæssige behov inde Syrien samt nabolandene, herunder Libanon, Jordan, Irak og Tyrkiet, er Dansk Flygtningehjælp en central aktør i arbejdet med den langvarige syriske krise. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm og regionale direktør for Mellemøsten; Gerry Garvey vil deltage i Helsinki-konferencen.