Leg og læring hjælper flygtningebørn i gang i Danmark

Flygtningebørn, der kommer til Danmark, er i en særlig sårbar og udsat position. Det er ofte længe siden, at de har haft et almindeligt børneliv med skolegang, fritidsaktiviteter og tid til leg - nogle af børnene har måske aldrig haft det. Derfor har Egmont Fonden bevilliget 3.988.756 kr. til Dansk Flygtningehjælp til initiativet Leg og Læring i modtagelsen af nye flygtningebørn.
 
 

26.04.2017

Initiativet vil over de næste tre år tilbyde nyankomne flygtningebørn en tryg ramme, hvor de kan tilegne sig nye kulturelle koder, et nyt sprog og kan blive klædt på til at indgå i det danske samfund på lige fod med andre børn. Der vil blive etableret leg- og læringsklubber i ti kommuner landet over. Frivillige vil blive uddannet til at interagere med børnene og deres forældre, og der vil være tid og overskud til leg og læring.

På den måde vil børnene opleve en ny indgang til deres nye lokalsamfund i Danmark. De vil blive introduceret til foreningslivet, møde danske børn og voksne, og deres forældre vil få mulighed for at engagere sig i deres børns hverdag på en ny måde. I sommerperioden vil leg- og læringsklubberne lave udflugter og aktiviteter, der sikrer, at værdifuld læring ikke tabes på gulvet i den lange sommerferie.

”Med Leg og Læring har Dansk Flygtningehjælp mulighed for at støtte flygtningebørns inklusion i sociale fællesskaber i Danmark. Gennem aktivitetsformer, der afspejler det børnene møder i skole, klub og fritidstilbud bliver de rustet til at indgå aktivt i nye fællesskaber på lige fod med andre børn. Det bidrager til, at børnene og deres familier hurtigere bliver en del af det nye lokalsamfund og ser positive muligheder for fremtiden”, siger Lone Tinor-Centi, chef for Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp.

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger om initiativet: “Flygtningebørn er en meget udsat målgruppe, som har brug for læringsstøtte både i og uden for skolen. Derfor er det meget positivt, at Dansk Flygtningehjælp med indsatsen leverer et solidt og skalerbart bud på, hvordan kommuner og civilsamfund kan samarbejde om læringsunderstøttende aktiviteter og integration i lokalsamfundet for denne målgruppe. Yderligere er det positivt, at initiativet inddrager forældrene i løsningen og kan bidrage til at styrke deres forældrekompetencer.”

Initiativet udvikles sammen med Dansk Flygtningehjælps videnscenter, Center for Udsatte Flygtninge og de involverede kommuner. Der vil løbende blive udviklet metoder i leg- og læringsklubberne, som kan bruges i lignende indsatser for nytilkomne flygtningebørn.  

Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling organiserer et landsdækkende netværk af frivillige, som støtter flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund til at finde fodfæste i det danske samfund. I 2016 deltog over 8.500 aktive frivillige i indsatsen, som blev benyttet af mere end 30.000 flygtninge.

Initiativet implementeres over de næste tre år og støttes af Egmont Fonden. Initiativet indebærer etablering og forankring af 30 leg- & læringsklubber for mindst 450 flygtningebørn med inddragelse af deres forældre. Leg- & læringsklubberne skal sikre flygtningebørnene mulighed for en tryg overgang til eksisterende kommunale skole-, klub- og fritidstilbud. Leg- og læringsklubberne etableres i 10 kommuner over hele landet.