Foto: Steen Brogaard

Mary Fondens årlige donation skal hjælpe flygtninge i Jordan

14,5 millioner børn, kvinder og mænd er på flugt fra Syrien og Irak på grund af de seneste års krige i de to lande. Langt de fleste søger tilflugt i nærområderne. Mary Fondens årlige donation på 250.000 kroner går i 2016 til Dansk Flygtningehjælps langsigtede indsats for at støtte de mange flygtninge i nabolandet Jordan.
 
 

22.12.16

Flere end 600.000 flygtninge er registreret i Jordan. Mange af dem er kvinder og børn, og ingen ved, hvor længe de skal opholde sig i landet. Det stiller krav til at tænke hjælpearbejdet langsigtet. Der er med andre ord behov for at støtte de mange flygtninge til en værdig og tryg tilværelse med plads til udvikling og håb.

Mary Fondens donation går til to Community Centres i Jordan drevet af Dansk Flygtningehjælp. Community Centres er en slags medborgerhuse, der fungerer som mødested for flygtninge og lokale og udgør et åndehul for især udsatte kvinder og børn. Aktiviteterne i centrene består i fx psykosocial støtte, konflikthåndtering, undervisning i læsning, matematik og rettigheder samt afholdelse af sportsaktiviteter og filmaftener. Hensigten med centrene er at støtte op om integration, fællesskaber og det enkelte menneske.

”Flygtningekrisen er en af verdens største globale udfordringer. Antallet af mennesker på flugt og kompleksiteten forbundet med flygtninges situation gør, at lejrene får en mere permanent karakter, og at flere flygtninge bosættes i de lokale samfund. Hjælpearbejdet er nødt til at tilpasse sig disse forhold, og det har Dansk Flygtningehjælp formået med deres indsats. Ved at lade Mary Fondens årlige donation gå til arbejdet i Dansk Flygtningehjælps Community Centres støtter vi de fremsynede løsninger, samtidig med at vi sender et signal om, at vi støtter op om vigtigheden af de mange flygtninges fremtid – deres drømme og håb,” udtaler Kronprinsessen.

Jordan er i dag det land i verden, som har taget forholdsmæssigt næstflest flygtninge. Den store folketilstrømning og uvisheden om konfliktens varighed har sat landet voldsomt under pres. Hjælpearbejdet fra organisationer som Dansk Flygtningehjælp er derfor afgørende.

”I Dansk Flygtningehjælp er vi ualmindelig glade for donationen. Det er et meget smukt beløb, som vi kan hjælpe mange mennesker for. Jeg er taknemmelig for, at Kronprinsessen så tydeligt viser sit stærke personlige engagement i hjælpearbejdet for mennesker på flugt,” siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Mary Fondens årlige donation går til The Tarabot Centre og The Nuzha Centre i Amman i Jordan. Mary Fonden bidrager sammen med en række andre aktører, og der er behov for at løfte i samlet flok, hvis hjælpearbejdet skal lykkes.