Foto: Arkiv/DRC

Integrationsarbejdet fortsætter til trods for COVID-19

Selvom alt er forandret de næste to uger, så fortsætter det vigtige arbejde med at rådgive flygtninge i Danmark og skabe god integration. Der bliver bare taget nye metoder i brug.
 
 

17.03.2020

Som de fleste andre danskere er DRC Dansk Flygtningehjælps medarbejdere så vidt muligt sendt hjem for at arbejde de kommende to uger.

Men flygtninge i Danmark har fortsat brug for at få tolket, hjælp til at søge arbejde eller blive klædt på til at skulle rejse ud af landet igen. 

Hjælp til udsatte flygtninge

Situationen påvirker i særlig grad udsatte flygtninge, der i forvejen oplever en presset hverdag, og som kan have svært at tackle den øgede stress. Og oven i det kan sprogvanskeligheder gøre det svært at følge med i udviklingen.

Derfor holder Center for Udsatte Flygtninge fortsat rådgivningen åben på mail og telefon. Derudover har centeret delt Sundhedsstyrelsens information om corronavirus, som indvandrermediscins klinik i Odense har oversat til både arabisk, farsi, somalisk, tamilsk, tyrkisk, bosnisk, tigrinya, russisk og polsk.

Tolkning på mobilen og hjælp til kvoteflygtninge

Også på mange andre områder er digitale tjenester som WhatsApp, Skype og almindelig telefon nu helt afgørende for at kunne yde den nødvendige støtte og rådgivning til flygtninge og asylansøgere herhjemme. Allerede i fredags blev der talt i telefon med frihedsberøvede på Ellebæk – med stor velvilje fra personalet. Og det er planen, at flygtninge også snart kan modtage rådgivning med tolke over telefonen.

De helt nyankomne kvoteflygtninge, der ankom til København i sidste i måned, får også fortsat hjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Og integrationsarbejdet med at dele viden foregår blandt over webinarer, ligesom beskæftigelses- og mentorindsatser kører via telefonen.

Men ikke alt kan klares digitalt. Lektiecaféer, madklubber og andre frivillige indsatser er sat på pause for at forhindre smittespredning af COVID-19. Men der er allerede eksempler på, hvordan frivillige og flygtninge alligevel holder kontakten via mail og telefon.

Q&A: "Sådan løser vi integrationsopgaven hjemmefra"


Else-Marie Ringgaard, projektchef for Viden og Udvikling i DRC Integration
Hvordan ser din hverdag helt konkret ud nu?  
”De fleste af mine medarbejdere er normalt meget ude af huset med enten projektaktiviteter eller kursus- og konferenceaktiviteter. Alle på nær én arbejder nu hjemmefra. Det er dermed en helt ny virkelighed. Vi prøver at få organiseret arbejdet, så vi laver så meget, som vi kan, på forkant, så vi kan køre fuld skrue med fysiske aktiviteter, når det igen bliver muligt.”

Hvordan forsøger I at klare jeres opgaver trods alt?
”I stedet for ”normal” kursusaktivitet laver vi nu webinarer og bruger i stor udstrækning de sociale medier for at gøre opmærksom på, at vi stadig er der. I stedet for fx fysiske mentoraftaler eller individuelle samtaler i projekterne foretager vi så meget via tlf. eller skype, som vi kan. Det er selvfølgelig langt fra alle aktiviteter, vi kan udføre.”

Elsemarie Web

Foto: Else-Maria Ringgaard/Privat

Simone Skov Mogensen, beskæftigelseschef i DRC Integration
Hvordan ser jeres hverdag helt konkret ud nu?
”Alle medarbejdere og ledere må jo indrette sig hjemme, så opgaverne kan klares derfra. Her hos mig er gamle borde fundet frem, og nu er der plads til både den store skærm og notesbogen med huskelister!”.

Hvad har I ændret?
”Hmm…cirka alt! Bortset fra, at vi stadig tager os rigtig godt af borgere, som vi er mentorer for, har skaffet i praktik, er lige ved at få i job eller er jobsøgende. Hvis altså kommunen ønsker det, og det gør de fleste heldigvis.”

Hvordan forsøger I at klare jeres opgaver trods alt?
Telefon, Skype, Teams. Dog er vi nødberedskab for enkelte borgere, bl.a. nyankomne kvoteflygtninge. Dem mødes vi med fysisk. Alle øvrige fysiske møder skal godkendes af mig forinden, så vi ikke tager unødige risici.”

Simone Web

Foto: Simone Skov Mogensen/Privat

Hanne Bilde, leder af Tolkeservice
Hvordan ser jeres hverdag helt konkret ud nu? 
”Vi har haft mega travlt. Vores travlhed er gået med at ombooke og annullere opgaver, som bliver aflyst, da vores kunder er sendt hjem. Der kommer løbende aflysninger ind, efterhånden som kunderne får overblik over egen situation. Tolkene er selvsagt også bekymrede for, om de kan betale deres regninger, da de er freelance ansatte."

Hvad har I ændret? 
"I denne uge skulle vi kører ansættelsessamtaler til jobopslag. Vi prøver, om disse kan afholdes på Skype eller på telefon, så processen ikke forhales."

Hvordan forsøger I at klare jeres opgaver trods alt? 
"Vi tilbyder telefontolkning som erstatning for fremmødetolkning. Er der skemaer, som borgere skal have hjælp til at udfylde, kan vi modtage et tomt skema på forhånd, så vi ikke behøver at sidde ved siden af borgeren. Vi forventer at skubbe en pukkel af opgaver foran os – derfor er vi også nødt til fortsat at ansætte tolke."

Hanne Web

Foto: Hanne Bilde/Privat