Photo: Mais Salman/DRC
Photo: Mais Salman/DRC

Syriske flygtninge savner hjælp til psykiske traumer

Over halvdelen af syriske flygtninge i Libanon har brug for hjælp til psykiske problemer, men kun hver fjerde får den. Det viser en ny rapport fra Dignity og Dansk Flygtningehjælp. Derfor må humanitære organisationer prioritere psykisk støtte højere og integrere den i eksisterende hjælpeprogrammer, lyder en af anbefalingerne.
 
 

06.07.18

Omkring en million syrere har søgt tilflugt i nabolandet Libanon. De fleste har svære psykiske problemer som følge af den krig, de har oplevet. Alligevel er det de færreste, som får hjælp til at bearbejde deres traumer. Mange ved ikke, hvor de skal finde hjælpen, og kun fem procent af de mandlige flygtninge har gjort brug af den. Blandt kvinderne er tallet godt 12 procent.

Rapporten bygger på en spørgeundersøgelse blandt flere end 1000 syriske flygtninge i Libanon og uddybende fokusgruppe-interviews. Over halvdelen af flygtningene – 62 procent – gav udtryk for, at de har brug for psykisk støtte. Dels er de mærket af voldsomme oplevelser i Syrien, dels slås de med bekymringer i det daglige.

En tredjedel af flygtningene har været udsat for voldsomme traumatiske begivenheder. Hver fjerde har mistet et nærtstående familiemedlem, og otte procent har selv oplevet vold.

”Undersøgelsen dokumenterer de barske og traumatiske historier, som mange flygtninge bærer med sig, og den stress, de oplever efter mange års krig og flugt. De skal have hjælp, hvis de igen skal blive stærke og velfungerende borgere, og det nødråb som rapporten giver, skal vi tage alvorligt”, siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Christian Friis Bach.

Rickard Hartmann, der er Dansk Flygtningehjælps landedirektør i Libanon, uddyber:

”Den psykologiske støtte kan let blive glemt, fordi flygtningene har andre basale behov, der skal dækkes: Bolig, leveomkostninger, sikkerhed og deres fysiske helbred. Men den psykiske trivsel er jo en vigtig forudsætning for, at resten af livet fungerer. Derfor må den psykiske bistand gå hånd i hånd med vores øvrige hjælpearbejde”.

Flygtningene giver flere begrundelser for, at de ikke har modtaget hjælp til deres mentale problemer. Mange ved slet ikke, at hjælpen findes. Andre siger, at transportafstanden er for stor.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er en klar sammenhæng mellem flygtningenes daglige økonomiske udfordringer og deres trivsel. Derfor anbefaler rapporten også, at de humanitære organisationer satser stærkere på programmer, som giver flygtningene mulighed for at tjene penge til livets opretholdelse.

Læs hele rapporten her (på engelsk)