Syriske flygtningebørn i Zahle, Libanon

Vi må ikke svigte de syriske flygtninge

Det internationale samfund må stå på de civile syreres side. Det er budskabet fra Dansk Flygtningehjælp forud for denne uges store konference om fremtiden for Syrien og regionen. Det handler om at sikre deres ret til beskyttelse, sikre arbejds- og uddannelsesmuligheder, forpligte sig til at yde langsigtet bistand og ikke begynde at sende syriske flygtninge tilbage til et land, der stadig ikke er sikkert.
 
 

04.04.2017

Den internationale konference, som afholdes i Bruxelles den 4. og 5. april, kommer som opfølgning på sidste års konference i London i februar 2016, og er en mulighed for fortsat at visse støtte til syrerne og de nærområder, der i høj grad har åbnet døren for dem.

”Vi er nødt til fortsat at yde beskyttelse til de syrere, der søger asyl i stedet for at bevæge os i den modsatte retning. Vi kan desuden vise solidaritet med de nabolande, der har modtaget langt størstedelen af de syriske flygtninge ved at sikre, at landene i den vestlige verden i højere grad tager imod kvoteflygtninge,” siger Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, der selv deltager i konferencen i Bruxelles.
 
Nabolandene, specielt Tyrkiet, Libanon og Jordan, har taget imod millioner af syriske flygtninge, siden krisen startede i 2011. Det har lagt stort pres på infrastrukturen i nabolandene, når det kommer til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og sundhedssystemerne.

”Adgang til arbejde samt uddannelse skal forbedres for de syriske flygtninge i nabolandene. Selvom vi har set fremskridt det seneste år, er der behov for meget mere for at sikre, at de syriske flygtninge ikke bare overlever, men også lever videre. Vi er nødt til at arbejde sammen med landene i nærområderne for at sikre, at der bliver åbnet op for muligheden for arbejde, uddannelse samt legalt ophold,” siger Andreas Kamm.

Bruxelles-konferencen følger op på sidste års konference i London, hvor et af målene var at sikre tilsagn til langsigtet bistand, så det er muligt at planlægge arbejdet bedst muligt.

”Forudsigelig finansiering er en afgørende forudsætning for langsigtede og bæredygtige løsninger. Efterhånden som krisen i Syrien er gået ind i sit syvende år, må vi ikke svigte de mange millioner syriske fordrevne og deres værtssamfund. Der er desværre stadig ufatteligt store behov både når det kommer til nødhjælp, men ikke mindst finansiering af det lidt længerevarende arbejde. Og alt erfaring fortæller os, at der er brug for en indsats i mange år endnu,” siger Andreas Kamm.

En af de store diskussioner vedrørende Syrien handler om, hvornår de syriske flygtninge kan vende hjem igen. Der bliver diskuteret etableringen af ​​såkaldte 'sikre zoner' og hvordan man kan hjælpe syrerne efter en potentiel fredsaftale. Her mener Dansk Flygtningehjælp, at det er vigtigt at kigge på de mulige implikationer af at etablere sådanne sikre zoner; herunder den frygt der ligger i, hvorvidt det er muligt at opretholde folks sikkerhed og rettigheder i sådanne zoner.

”For Dansk Flygtningehjælp er det helt afgørende fra starten af en krise at planlægge at flygtningene en dag skal vende hjem. Vi hilser derfor enhver diskussion om fremtidige løsninger for de syriske flygtninge velkommen. Vi vil dog advare kraftigt imod forsøg på at tvinge syrere hjem, før man kan garantere deres sikkerhed og vil gerne minde staterne om deres ansvar for ikke at risikere at sende folk, der har været så grueligt meget igennem, hjem til fare,” siger Andreas Kamm.

Dansk Flygtningehjælp er en af de største internationale organisationer, der arbejder inde i Syrien og i nabolandene Tyrkiet, Libanon, Jordan og Irak.

LÆS OGSÅ: Andreas Kamm i Politiken: Tiden er løbet fra korttidsløsninger på flygtningeområdet - lad os nu få en samlet strategi