Organisation

 
 

Dansk Flygtningehjælp (DFH) er en privat humanitær organisation grundlagt i 1956.

Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.

Vi forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, vi arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv.

Eksempler på varige løsninger kan være opholdstilladelse i Danmark og integration i lokalsamfundet eller repatriering.

Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med medlemsorganisationer og frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps målsætning.

Vi arbejder i mere end 40 lande rundt omkring i verden, og vores midler kommer fra private og institutionelle donorer, og fra salg af konsulentydelser i forhold til humanitært arbejde.

Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af op til tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, seks repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, samt af DFH's forretningsudvalg.

Vores internationale nødhjælpsarbejde er certificeret af CHS (Core Humanitarian Standards) for den høje kvalitet og gennemsigtighed.