Asylafdelingen

Afdelingen yder først og fremmest juridisk rådgivning til asylansøgere i alle faser af asyl proceduren og til flygtninge og indvandrere som ønsker at repatriere.

Herudover yder afdelingens medarbejdere retshjælp til asylansøgere i Dublin proceduren, deltager i åbenbart grundløs proceduren, deltager i kvoterejser og udarbejder baggrundsmateriale om  asylrelevante forhold.

Udover disse opgaver varetager afdelingen fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp vedrørende asylansøgeres rettigheder i Danmark og i Europa.

Eva Singer

Asylchef, Eva Singer
Tlf.: +45 3373 5200
eva.singer@drc.ngo