Konsulent

Navn: Mette
Placering: Frivilligafdelingen

Konsulent

Når jeg formår at skabe et rigtigt godt match mellem en dansk netværksfamilie og en flygtning, hvor jeg kan mærke at kemien er der i mellem parterne ved første møde, og at der opstår en umiddelbar, gensidig glæde og omsorg for hinanden. Jeg holder også meget af, når jeg hører, hvor meget netværks- familierne egentlig bidrager til og hjælper med at flygtningen, de er matchet med, finder et rigtigt godt ståsted i samfundet. 

Hvordan ser en normal dag ud for dig?

Mine arbejdsopgaver er meget alsidige og kan for eksempel bestå af besøg i frivilliggrupper, som jeg er konsulent for, møder med kommunale integrationsmedarbejdere, introduktion af nye frivillige eller en masse skrivebordsarbejde i form af afrapporteringer på samarbejdsaftaler om integrationsprojekter. Jeg er ligeledes meget ude og møde vores brugere, som primært er flygtninge, for eksempel ved matchmøder mellem danske netværksfamilier og flygtninge, som skal møde hinanden for første gang.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det bedste ved mit job er at møde alle de engagerede frivillige, og at opleve, hvor meget energi og hjerteblod de lægger i deres arbejde, helt gratis. Hver eneste gang jeg har været ude og møde de frivillige, bliver jeg fyldt med en følelse af at dette arbejde virkelig gavner, og at det giver rigtigt meget mening, ikke kun for mig, men for rigtigt mange andre mennesker.

Hvad er det mest udforende ved dit job?

Der kan opstå mange situationer ved frivilligt integrationsarbejde, som man som konsulent for frivilliggrupper og netværksfamilier må håndtere. Desuden er der meget koordinationsarbejde, hvor man skal forsøge at få mange ender til at mødes.

Hvad var din vej ind i DFH?

Jeg var selv frivillig i Dansk Flygtningehjælp i en årrække og koordinator en stor del af tiden. Jeg har desuden været ansat som studentermedhjælper i Indsamlingsafdelingen, hvilket var rigtigt spændende at supplere mine studier i Internationale Udviklingsstudier og Kultur- og Sprogmødestudier med.