Opret et testamente

En smuk tanke der lever videre.

Stadig flere mennesker opretter et testamente til fordel for Dansk Flygtningehjælp. At støtte på den måde er både betænksomt og smukt. Det er værdifulde bidrag som disse, der giver os mulighed for at fortsætte vores vigtige arbejde med at give verdens flygtninge en værdig fremtid.

Hvorfor skrive testamente?
Kun med et gyldigt og underskrevet testamente har du indflydelse på, hvordan dine efterladte værdier skal fordeles – eksempelvis hvis du har et ønske om at tilgodese et velgørende formål. Har du ikke arvinger, og har du ikke oprettet et testamente, tilfalder din formue staten.

Spar betydelige beløb i arveafgift
Mens nogle arvinger betaler en obligatorisk såkaldt boafgift til staten på op til 36,5 pct., er ægtefæller og velgørende organisationer helt fritaget for denne afgift. Faktisk er det muligt at skåne eksempelvis nevøer og niecer for betydelige afgiftsbeløb ved at kombinere deres arv med en mindre del til en velgørende organisation. Spørg din advokat til råds om de nærmere detaljer i den nye arvelov.

Vil du betænke Dansk Flygtningehjælp i dit testamente?
Hvis du ønsker at testamentere et beløb til Dansk Flygtningehjælp skal du have en advokat til at oprettet et testamente eller tilføje organisationen i dit nuværende testamente. Kontakt din advokat for nærmere rådgivning.

Hvem betaler udgiften til advokaten?
Det koster ca. 4000 kr. at oprette eller ændre et testamente, men prisen afhænger naturligvis af dine private forhold og dine ønsker. Du skal selv betale advokatregningen.

Dansk Flygtningehjælp har ikke nogen advokat ansat til at varetage arvesager. Derfor kan vi heller ikke tilbyde gratis advokatrådgivning. Vi mener, at du er bedst sikret ved selv at kunne vælge, hvilken advokat du ønsker, der skal have adgang til dine fortrolige og private oplysninger.

Hvad går mit bidrag til?
Hvis du betænker Dansk Flygtningehjælp i dit testamente, vil dine penge gå til vores vigtige arbejde med at hjælpe udsatte og sårbare flygtninge i verdens mange brændpunkter. At betænke Dansk Flygtningehjælp i dit testamente er både betænksomt og smukt. Din gave er et værdsat og værdifuldt bidrag, der vil være med til at give verdens flygtninge en værdig fremtid.

Vil du betænke dit testamente til Dansk Flygtningehjælp - Sådan gør du

Hvis du ønsker at testamentere et beløb til Dansk Flygtningehjælp skal du have oprettet et testamente eller tilføje organisationen i dit nuværende testamente. At betænke Dansk Flygtningehjælp i dit testamente er både betænksomt og smukt. Din gave er et værdsat og værdifuldt bidrag, der vil være med til at give verdens flygtninge en værdig fremtid.

Jeg har ikke oprettet noget testamente. Hvad gør jeg så?
Dansk Flygtningehjælp anbefaler at du i første omgang tager kontakt til en advokat. Advokaten kan orientere dig om de nye arveregler og sørge for, at dit testamente er gyldigt og overholder alle de lovmæssige krav. Advokaten kan samtidig sikre, at dit testamente skræddersys din situation og dine ønsker.

Advokaten sørger også for, at dine ønsker bliver formuleret på en måde, så der ikke er tvivl om, hvordan arven til sin tid skal fordeles.

Når du sammen med advokaten har udformet testamentet, skal det underskrives hos en notar.

Inden du taler med advokaten
Inden du taler med advokaten, kan det være en god ide på forhånd at lave en huskeliste og nedskrive dine overvejelser. Hvordan du gerne vil fordele din formue og ejendom, hvem skal betænkes osv.

Når du skal til det første møde med advokaten, er det godt at medbringe følgende:

 • Oplysninger om dine familieforhold, fx adoptivbørn eller børn uden for ægteskab
 • Oplysninger om din økonomi
 • Vielsesattest eller skilsmissepapirer
 • Navn, adresse og cpr.nummer på familie og venner, som du gerne vil betænke
 • Skifteretsattest, hvis du sidder i uskiftet bo
 • Skøde på ejendom, hvis ejendom indgår i dit bo
 • Særlige ønsker om vedligeholdelse af gravsted
 • Navn og adresse på organisationer, du ønsker at betænke
 • Navn og adresse på en eventuel bobestyrer
 • Samt det eksisterende testamente, hvis et sådan forefindes

Hvis du allerede har lavet et testamente
Har du allerede et testamente og ønsker at betænke Dansk Flygtningehjælp, skal du henvende dig til en advokat. Det behøver ikke være den samme advokat, som i sin tid har hjulpet dig med at oprette dit nuværende testamente. Advokaten kan med udgangspunkt i dit gamle testamente lave lige præcis de tilføjelser eller ændringer, som du ønsker.

Samtidig kan advokaten give dit testamente et juridisk eftersyn og rådgive dig om de ændringer af arveloven, som fandt sted i 2008. Der kan også være ændringer i dit liv, der skal tages højde for:

 • Er der sket ændringer i din familiesituation, fx ny samlever, ægteskab eller skilsmisse
 • Er der kommet nye børn til eller har der været dødsfald i din arveberettigede slægt
 • Er sket ændringer i din økonomi
 • Ønsker du at betænke organisationer i dit testamente

Ingen arveafgift
Humanitære organisationer som Dansk Flygtningehjælp er helt fritaget for arveafgift. Hvis du vælger at testamentere et beløb til en humanitær organisation som Dansk Flygtningehjælp, skal vi ikke betale arveafgift. Det betyder, at hele beløbet kan gå direkte til Dansk Flygtningehjælps arbejde til gavn for verdens flygtninge.

Hvem betaler udgiften til advokaten?
Det koster ca. 4000 kr. at oprette eller ændre et testamente, men prisen afhænger naturligvis af dine private forhold og dine ønsker. Du skal selv betale advokatregningen.

Dansk Flygtningehjælp har ikke nogen advokat ansat til at varetage arvesager. Vi mener, at du er bedst sikret ved selv at kunne vælge, hvilken advokat du ønsker, der skal have adgang til dine fortrolige og private oplysninger.

Hvad går mit bidrag til?
Hvis du betænker Dansk Flygtningehjælp i dit testamente, vil dine penge gå til vores vigtige arbejde med at hjælpe udsatte og sårbare flygtninge i verdens mange brændpunkter. At betænke Dansk Flygtningehjælp i dit testamente er både betænksomt og smukt. Din gave er et værdsat og værdifuldt bidrag, der vil være med til at give verdens flygtninge en værdig fremtid.

Tak for din støtte.